Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna

Znajdziesz nas w Ostródzie.
Nasze Biuro mieści się w
Centrum Użyteczności Publicznej, przy ul. Jana III Sobieskiego 9, lol 116.

NAPISZ DO NAS: